Inbjudan: Till minne av Fadime Sahindal

Måndagen 21 jan 2013, Plats ABF Sveavägen 41 kl.18.00

Föreningen Varken hora eller kuvad anordnar i samarbete med ABF Stockholm, SKL, Sveriges Kvinnolobbyn, Rädda Barnen Stockholm och Tjejjouren Stockholm en paneldebatt till minnet av Fadime Sahindal som för elva år sedan mördades av sin far.

Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors lika rättigheter, speciellt för ”invandrartjejers” rättigheter som hon brukade säga. Redan som tonåring förde hon denna kamp i det offentliga rummet och med ett enastående mod utmanade hon både politikerna som svek och de konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot. Vi har all anledning att minnas henne och hennes kamp. Kampen för de lika rättigheterna som Fadime talade om är ännu inte vunnen.

Mycket har hänt på elva år, men det är ändå långt ifrån tillräckligt. ”Balkongflickor”, oskuldsintyg, mödomshinneoperationer, barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja och en permanent diskriminering mot tusentals flickor och pojkar i namn av en kollektivistisk kyskhets- och hedersetik är ännu vardag för många ungdomar i ”det mest jämställda landet i världen”. Sverige kan, trots en del seriösa ansträngningar, ännu inte garantera samma rättigheter för alla sina ungdomar.

Regeringen har nu utnämnd en särskilt representant för att utreda hanteringen av frågan om våld i nära relationer. Där ingår även det specifika fenomenet våld i hederns namn. Carin Götblad kommer att arbeta med dessa frågor och vi välkomnar henne i panelen.

En lika viktig fråga är vad integrationspolitiken gör för att förebygga dessa personliga tragedier. Vad gör man för att den så kallade ”misslyckade integrationspolitiken”, som alla brukar prata om, skall ta en vändning mot en mera lyckad integrationsprocess?

I panelen:

Samtalsledarare och inledare Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad

Arne Ruth
, samhällsdebattör och före detta DN Kultur-chefredaktör
Carin Götblad, utsedd som utredare av regeringen för hanteringen av våld i nära relationer
Jasenko Selimovic, statssekreterare för integrationsministern

Gertrud Åström,
ordförande Sveriges Kvinnolobby, kommenterar panelen tillsammans med Samiran Ishak, Verdandi Fittja-Botkyrka

Avslutning av Nicklas Kelemen, styrelseledamot i VHEK

För frågor, kontakta Ekim Caglar, 070 895 9936

www.varkenhoraellerkuvad.se

Fri entré. Varmt välkomna!