Hedersrelaterat våld

Traditionen med hederstänkande har sin grund i äldre samhällen där familjer skapade sina egna lagar och bestraffningar. Trots ändrade förutsättningar i vårt moderna samhälle är de traditionella uppfattningar om heder och skam något som i viss mån levt kvar.
Enligt traditionellt hederstänkande kan mannens heder till exempel bero på […]