Hedersrelaterat förtryck och skolan

Forskning kring hedersrelaterat förtryck och skolan

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i
hederns namn bjuder in till ett kunskapsseminarium med diskussion
kring hedersrelaterat förtryck i skolan.

Som utgångspunkt för diskussionen presenteras rapporten

Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och
forskningsöversikt, av två av rapportförfattarna, Mehrdad Darvishpour

och Pirjo Lahdenperä. Rapporten handlar bl.a. om svensk forskning som
berör frågor om hedersrelaterad problematik samt åtgärder som skolan
kan vidta för att arbeta med den hedersrelaterade problematiken.

Så sent som i måndags mördades en ung kvinna som under en tid
sökt hjälp hos en organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld.
Seminariet syftar till att diskutera vad som görs, vad som inte görs och
vad som bör göras för att förhindra att detta sker igen.

Inledning: Amineh Kakabaveh (V)
Samtalsledare: Anna Steele (FP)
I panelen:
− Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola
− Pirjo Lahdenperä professor i pedagogik, Mälardalens högskola
− Margareta Olofsson, Rädda barnen i Stockholm
− Nadin Fakhro, projektledare Sharaf hjältinnor Stockholm
− Farman Sadiq, Sharaf hjältar, Göteborg
Avslut: Ulrika Carlsson (C)

Mehrdad Darvishpour är fil.dr. i sociologi och senior lektor vid Stockholms universitet
och Mälardalens Högskola. Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön,
etnicitet och familj.
Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning vid
Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation (UKK).
Margareta Olofsson är ordförande för Rädda barnen Stockholm.
Nadin Fakhro är projektledare för Sharaf hjältinnor i Stockholm.
Farman Sadiq arbetar för Sharaf hjältar i Göteborg

Sharaf hjältar/hjältinnor är en nationell organisation som med unga människor som
målgrupp arbetar mot hedersförtryck. Organistationen ingår i stiftelsen Fryshusets
verksamhet. 2007 drog Sharaf hjältar igång verksamhet även i Göteborg.

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck
i hederns namn i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och Varken hora eller kuvad.

Tid: 30 maj kl. 13.00-15.30
Plats: L4-17, Riksdagen, Mynttorget 2
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska
nätverk mot diskriminering och
förtryck i hederns namn i samarbete
med Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Kontaktperson: Amineh Kakabaveh
(V), telefon 076-130 12 36
Anmälan:
charlotte.albrektson@riksdagen.se