Hederspodden: ATT KOMMA UT I EN HEDERSKONTEXT

Tobias Berg, som sitter i VHEK:s styrelse, berättar om hur det är att växa upp med två olika kulturella bakgrunder, samt hur det är att komma ut när släktingar har åsikter.