Gräsrötter då och nu – hur lär vi oss av varandra?

Nedteckningar från seminariet med samma namn vid Feministiskt forum 2013.

Vilka erfarenheter behövs för att åter sätta feminismen på dagordningen? Hur gör vi den feministiska rörelsen mer inkluderande? Hur gör vi för att våra röster ska höras bättre?

Detta diskuterades i en fullsatt sal på Feministiskt forum i ABF- huset i Stockholm den 11 maj 2013. Föreningen Varken hora eller kuvad och Sveriges kvinnolobby arrangerade mötet.

Samtalsledaren Ann-Margarethe Livh talade om Grupp 8:s framgångar: rätten till fri abort, till arbete och till dagis. Den gången vann man striden. Nu är det backlash och en rad viktiga frågor måste tas upp.

Eva Nauckhoff berättade om alla möten under rubriken ”Gräsrötter då och nu”. Många hade samlats de senaste två-tre åren. Möten i innerstan och ute i förorterna har handlat om diskriminering, rasism, hedersförtryck, arbetsmarknad, hälsa och sexualitet, ökande klyftor i samhället och andra brännande frågor i samhället. Dit kom kvinnor och män, medlemmar i kvinnorörelser nu och då, aktivister, forskare, förortskvinnor, politiker, mycket unga tjejer och äldre, stadiga kvinnor som flytt över bergen undan förtryckande politiska system. Här skulle vi tala om erfarenheterna.

I panelen fanns Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby och fd Grupp 8-medlem, Amineh Kakabaveh, ordförande i Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V), Louise Waldén, en av grundarna till Grupp 8 och tidigare forskare, Haideh Daragahi, exilfeminist och dr. i litteraturhistoria och Izabella Tirbal, ung feminist, och Eva Nauckhoff, en av dem som samlat gräsrötterna i möten. Samtalsledare var Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd (V) och ordf. i Vänsterns internationella forum.

Louise Walldén konstaterade att tidsandan var annorlunda än när Grupp 8 bildades. I hennes erfarenhet var det viktigt att hålla sig till handfasta politiska frågor som t ex Stödstrumporna hade gjort med sin paroll ”Hela lönen, halva makten” och att basera sig på studier, fakta och statistik, på systerskap och på att göra saker tillsammans.

Gertrud Åström efterlyste politiska texter och sånger. Varför skrivs de inte som under Grupp 8:s tid? Kvinnorörelsen har åstadkommit mycket. 15.52-rörelsen för jämställda löner växer. Plugga på, lär er hur statsförvaltningen fungerar, var konkret!

På sjuttiotalet var kvinnorörelsen sekulär, sa Haideh Daragahi. Feminism och religion kan inte gå hand i hand. Det vattnar ur feminismen. Feministisk historia tillhör alla människor i alla länder. Förortsfeminism skiljer sig till exempel inte från andra feminismer. I grunden gäller samma frågor. Vi får inte vara tysta! Varför ska kvinnorna i förorten behandlas annorlunda än andra kvinnor?

Förortsfeminism existerar i segregerade samhällen för att något kulturellt förtryck inte kan accepteras. Som till exempel när män talar för kvinnor, sa Izabella Tirbal. Kvinnorna måste själva föra dialogen. Kvinnor från äldre kvinnorörelser bör göra sig mer synliga. Och politiker måste våga ta ställning i frågor som rör förorten.

Amineh Kakabaveh sa att motståndet mot feminismen är starkt i riksdagen, och ungefär lika stort bland traditionella män i förorten som bland traditionella män i Djursholm. Att peka ut förortsfeminism är bra eftersom det provocerar. Alla kvinnor ska vara inkluderade! Istället för en integrationsminister bör en medborgarskapsminister tillsättas som driver lika medborgerliga rättigheter för alla och som har blick för hur kön, klass och etnicitet kan ligga i vägen .

I korthet var man alltså överens om vikten av att
– hålla ihop
– ha konkreta mål och
– tålamod med processen
– vända makten åt kvinnornas håll, ta mer makt i förorterna
– utbildning: att plugga svensk statsförvaltning bl a
– vi inte får vara tysta
– dialogen måste fortsätta

fråga: Vad är en invandrarkvinna? Faktiskt?
– för just förortsfeminism finns inte
– feminism är i grund och botten samma för alla grupper: Kvinnors rättigheter
– driva ett av många konkreta mål: Jämställd lön för kvinnor och män!
– säga: Skyll er själva om ni mår dåligt: Gör något!

– veta: Motståndet mot feminismen är lika starkt bland traditionella män i Djursholm som bland traditionella män i förorterna
– skriva politiska sånger igen!

Vid pennan

Eva Nauckhoff i styrelsen för VHEK