Gräsrotstjejer i förorterna!

Föreningen Varken hora eller kuvad

inbjuder i samarbete med ROKS, Stockholms Tjejjour, Rädda Barnens Stockholmsdistrikt, Sveriges Kvinnolobby, Rom & Resande Kvinnojour SKL, Folkets hus i Rinkeby, och Vänsterns Internationella Forum till ett seminarum, där tre unga tjejer berättar om hur det är att växa upp och leva i förorten.

Gräsrotstjejer i förorterna!

Tre unga tjejer, Pamela Curylo, Devrim Arslan och Lucyta Perez Cordova berättar om hur det är att växa upp och leva i förorten lördagen den 2 april kl. 13.00-15.00 i Folkets hus i Rinkeby.

Deras röster behöver vi höra!

Vilka är de viktiga och konkreta frågor som de lyfter fram? Hur ska villkoren för unga invandrade och romska tjejer synliggöras och hur tycker de att ”äldre” och ”yngre” kvinnorörelser tillsammans kan bidra till att återuppliva feminismen i Sverige? Hur samlas vi? Vilka livfulla och konkreta åtgärder går vi vidare med? Hur har vi kul tillsammans?

Detta diskuterar de med samtalsledaren Margareta Olofsson, ordförande i Rädda Barnens Stockholmsdistrikt, Ann-Margrethe Livh, oppositionsledare och boende i Rinkeby och Amineh Kakabaveh, ordförande i föreningen Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V) som medverkar i panelen.

Ett tredje seminarium ”Gräsrotsfeminismen då och nu – vart är kvinnorörelsen på väg? äger rum på Feministiskt forum den 7 maj. Tillsammans med unga förortstjejer står representanter för äldre och yngre kvinnorörelser från bl a Grupp 8, Stödstrumporna, ROKS, Stockholms Tjejjour, Rädda Barnens Stockholmsdistrikt, Sveriges Kvinnolobby och Rom & Resande Kvinnojour och min egen förening Varken hora eller kuvad bakom gräsrotsserien eller deltar i panelen.

Varmt välkomna!

Kontakt person: Amineh Kakabaveh, 076-1301236

Eva Nauckhoff:, 076-0821935

epost: Varkenhoraellerkuvad@gmail.com