VHEK – en gräsrotsrörelse som växer

Varken Hora eller Kuvad startades i Sverige år 2005 av Amineh Kakabaveh. Sedan starten har föreningen arbetat outtröttligt med att föra upp frågor om alla kvinnor och flickors rättigheter särskilt förorters kvinnors och flickors villkor på den samhällspolitiska agendan. Vi arbetar för ett samhälle fritt från hedersförtryck och rasism!

Föreningen arbetar mycket med ungdomar, då vi kommer till skolor och fritidsgårdar i socialt och ekonomiskt utsatta områden och genomför workshops med utgångspunkt i vår metodbok Respektguiden, för att alla ska respektera sig själva och varandra oavsett ursprung, kön, etnicitet osv. I mötet med dessa informerar vi även om vad hederskultur är och lärare, föräldrar och personal får även kunskap och insikt i ämnet. Vi har träffat tusentals ungdomar och lyssnat på deras tankar och känslor kring sin egen frihet och ofrihet. Vi samarbetar med SFI och Folkhögskolor ute i förorter och ytterstadsområden och träffar där lite äldre personer, som ofta är invandrade och vill lära sig om hur Sverige fungerar. Ofta kommer samtalen in på att man vill ha ett bättre liv för sina barn i det nya landet, men är osäker på vilka rättigheter man har och vet inte hur man ska integreras i samhället.

Att arbeta mot just segregation och hedersförtryck  är en av VHEK:s hjärtefrågor, detta påverkansarbete sker på politisk nivå. Vi är otroligt trötta på att människor som bor i förorten, under socioekonomiskt svåra förhållanden, prioriteras bort och lämnas åt sitt eget öde. Inte sällan till extremistiska, kriminella och fundamentalistiska krafter. Förutom att arbeta med att lyfta upp möjligheter, rättigheter och friheter för invandrare och kvinnor måste även samhället ställa de som förtrycker till svars! Det måste bli svårare för antidemokratiska föreningar och samfund att verka, och de ska absolut inte få verka ostört!

Vi arbetar även tillsammans med kvinnoorganisationer och andra civilsamhällesorganisationer som delar vår vision om ett samhälle fritt från förtryck. Tillsammans arrangerar vi aktiviteter och får möjlighet att träffa intresserade med olika erfarenheter och insikter.

VHEK verkar både lokalt och nationellt. I våra lokalgrupper kan vi ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns i staden och arbeta med just de förutsättningar som finns där. Vi finns i Norrköping, Skåne, Uppsala och Göteborg. Tillsammans med våra eldsjälar runt om i landet genomför vi utbildningar för volontärer, manifestationer, föreläsningar, bokbord och mycket mer. Vi är många men vill bli fler!

Vill du vara med i kampen mot hedersförtryck, för ett jämställt och demokratiskt samhälle fritt från rasism och fördomar? Vill du engagera dig lokalt, knyta kontakter och få utbildning i våra frågor?

Kontakta oss på info@vhek.se eller hitta oss på facebook.com/varkenhoraellerkuvad