God jul önskar VHEK

Nu är snart året slut och vi har all anledning att vara nöjda med vad vi har åstadkommit under 2009. Vi har opinionsbildat och agerat regelbundet och kraftigt i många samhällsfrågor som annars glöms bort.

För att kunna fortsätta vårt framgångsrika arbete mot hedersförtrycket, för feminism och mot rasism, är våra medlemmar en grundpelare i vår förening. När det nu är dags att betala in 2010 års medlemsavgift vill vi därför tacka för Ditt värdefulla bidrag genom medlemskapet.

Postgironumret är 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2010” och skicka ett mail med adress och kontaktuppgifter till varkenhoraellerkuvad@gmail.com.

God jul!