Gäller samma rättigheter för alla barn i Sverige?

En kväll om hur könssegregerat, kollektivt våld och förtryck i hederns namn fråntar barn deras individuella rättigheter.

 I samtalet deltar:

Maria Hagberg, socialarbetare och författare till boken Vid 20 börjar den ruttna. Om hedersvåld och modiga kvinnor

Nicklas Kelemen, från Rädda Barnens Stockholmsdistrikt som i 11 år arbetat med Dialogprogrammet för Rädda Barnen

Amineh Kakabaveh, socionom och ordförande i organisationen Varken hora eller kuvad. Författare till forskningsrapporten Migration, föräldrarollen och jämställdhet samt Respektguiden 

Erika Ullberg (s), ledamot av jämställdhetsrådet i Huddinge kommun samt Stockholms läns landsting. Jelena Drenjanin (m), kommunalråd i Huddinge.

Tid & plats: tisdag 22 september 19:00 – 21:00 Folkets Hus Huddinge

Arrangör: Rädda barnen/ABF Huddinge

Telefon/e-post: 08-711 62 34 eller 08-774 02 70