Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Pensionärer och studenter betalar 50 kronor och för ungdomar under 18 år är det kostnadsfritt.
Fyll i dina uppgifter här samt betala medlemsavgiften till Postgirokonto: 420 399-8
eller till
Swish på 123 399 05 53.
X