WORKSHOPS OCH SEMINARIER I hedersrelaterat våld, förtryck
och sexuella trakasserier

Arbetar du med ungdomar?

Är du intresserad av att Varken Hora Eller Kuvad kommer till din arbetsplats och utbildar om hedersförtryck- barnäktenskap, könsstympning, tvångsäktenskap och begränsningar i ungdomars och kvinnors vardag, sexuella kränkningar och ungdomars rättigheter.

Utifrån vårt metodmaterial Respektguiden kan vi erbjuda föreläsningar, workshops och grupphandledning.

Vi har även andra metoder som är våra två kartläggningar 1100 och 1200 som bygger på ungdomars erfarenheter om hedersförtryck och begränsningar i deras vardag.

Våra utbildningsmoment kan rikta sig direkt till ungdomar och vuxna där vi tillsammans reflekterar över normer, egna erfarenheter samtidigt som deltagarna får lära sig mer om sina rättigheter, skyldigheter och betydelsen av självrespekt.

Vi kan också erbjuda fortbildning till personal och andra vuxna som möter ungdomar och kvinnor som är utsatta för hedersförtryck i sin vardag

Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Genom att stärka deltagarnas medvetenhet ger vi dem samtidigt demokratiska verktyg i arbetet mot hedersförtryck.

Sedan 2017 kan vi också, i samarbete med Viskadalens folkhögskola, en folkhögskolekurs på distans på temat ”förtryck i hederns namn”.

Respektguiden

Den här guiden är till för dig, kille som tjej. Du må vara vit eller svart, gul eller blå, lång eller kort, homo-, bi-, trans- eller heterosexuell, ateist, muslim, buddist, jude eller kristen – alla är värda respekt!

Ja, vad betyder då respekt? Vet du det? Kan du respektera andra utan att respektera dig själv tillbaka? Vi säger ofta att en kille ”ska vinna respekt” och en tjej ska ha självrespekt.

Varför? För vadå? Vad är det som gör dig till en respekterad person, värd att respekteras och respektfull inför andra?

OM

Varken Hora eller kuvad

Varken hora eller kuvad (VHEK) arbetar ideellt mot diskriminering och hedersrelaterat våld och förtryck, för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse.

Sedan starten 2005 har vi arbetat med frågor som berör demokrati, där vi menar att alla ska ha samma frihet och samma rättigheter oavsett kön, klass, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Genom vårt arbete har vi informerat tjejer och killar, kvinnor, och män om deras möjligheter i samhället och om deras demokratiska rättigheter.

X