FN:s internationella flickdag

Hej kära medlemmar och intressenter!

Varken hora eller kuvad uppmärksammar idag FN:s Internationella flickdag med ett uttalande om flickors situation i världen. Tillsammans fortsätter vi kampen för alla människors lika värde och rättigheter!

Vi önskar er en trevlig helg! Vänliga hälsningar från oss på Varken hora eller kuvad

_____

Flickors rättigheter måste säkerställas!
Idag, den 11 oktober, uppmärksammar FN flickors situation genom den Internationella Flickdagen.
Runtom i världen bidrar förlegade föreställningar om kvinnans roll i samhället till att flickor har
begränsade möjligheter att leva ett liv i frihet. Miljontals flickor nekas idag rätten att gå i skolan. Den
modiga Malala Yousafzai har uppmärksammats för sin outtröttliga kamp för flickors rätt till utbildning.
Talibanernas mordförsök var ett försök till att tysta Malala, men effekten blev den motsatta. Malala är
en fantastisk förebild för alla som kämpar för flickors rättigheter, men hon kan inte ensam utföra det
stora arbete vi har framför oss.
Föreningen Varken hora eller kuvad är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Med
demokratiska verktyg kämpar vi för ett jämställt samhälle fritt från alla former av diskriminering,
såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism. Idag vill vi särskilt
uppmärksamma olika former av förtryck mot flickor som bland annat tar sig i uttryck genom
trafficking, prostitution, könsstympning och förtryck i hederns namn. Vi anser att FN bör ta sitt ansvar
och klassa könsstympning som tortyr i lag. Tillsammans med FN behöver vi även ta krafttag mot barnoch
tvångsäktenskap som drabbar många unga flickor, både i Sverige och i andra delar av världen. Än
idag, år 2013, gifts nioåriga flickor bort med äldre män och riskerar därmed livet. Vi uppmanar FN, EU
och internationella NGOs till att agera idag för att stoppa tvångsgifte!
De senaste uppmärksammade fallen av gruppvåldtäkter i Stockholm samt i Indien sänder även en
skarp signal till samhället om att arbetet för att förhindra våldtäkter mot flickor och kvinnor runtom i
världen är viktigare än någonsin. Våldtäkt som krigsföring är ett annat exempel på hur flickors och
kvinnors rättigheter kränks världen över. Särskilt i Kongo uppskattas över 1000 våldtäkter äga rum
varje dag.
Gemensamt måste vi arbeta för att säkerställa flickors mänskliga rättigheter. Världens flickor kan inte
vänta en dag till!
Ordförande Varken hora eller kuvad
Amineh Kakabaveh

Flickors rättigheter måste säkerställas!

Idag, den 11 oktober, uppmärksammar FN flickors situation genom den Internationella Flickdagen. Runtom i världen bidrar förlegade föreställningar om kvinnans roll i samhället till att flickor har begränsade möjligheter att leva ett liv i frihet. Miljontals flickor nekas idag rätten att gå i skolan. Den modiga Malala Yousafzai har uppmärksammats för sin outtröttliga kamp för flickors rätt till utbildning. Talibanernas mordförsök var ett försök till att tysta Malala, men effekten blev den motsatta. Malala är en fantastisk förebild för alla som kämpar för flickors rättigheter, men hon kan inte ensam utföra det stora arbete vi har framför oss.

Föreningen Varken hora eller kuvad är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Med demokratiska verktyg kämpar vi för ett jämställt samhälle fritt från alla former av diskriminering, såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism. Idag vill vi särskilt uppmärksamma olika former av förtryck mot flickor som bland annat tar sig i uttryck genom trafficking, prostitution, könsstympning och förtryck i hederns namn. Vi anser att FN bör ta sitt ansvar och klassa könsstympning som tortyr i lag. Tillsammans med FN behöver vi även ta krafttag mot barn- och tvångsäktenskap som drabbar många unga flickor, både i Sverige och i andra delar av världen. Än idag, år 2013, gifts nioåriga flickor bort med äldre män och riskerar därmed livet. Vi uppmanar FN, EU och internationella NGOs till att agera idag för att stoppa tvångsgifte!

De senaste uppmärksammade fallen av gruppvåldtäkter i Stockholm samt i Indien sänder även en skarp signal till samhället om att arbetet för att förhindra våldtäkter mot flickor och kvinnor runtom i världen är viktigare än någonsin. Våldtäkt som krigsföring är ett annat exempel på hur flickors och kvinnors rättigheter kränks världen över. Särskilt i Kongo uppskattas över 1000 våldtäkter äga rum varje dag.

Gemensamt måste vi arbeta för att säkerställa flickors mänskliga rättigheter. Världens flickor kan inte vänta en dag till!

Ordförande Varken hora eller kuvad

Amineh Kakabaveh