Fadimedagen i bilder

Rosita Grönfors berättar om den specifika hedersproblematik hon möter bland romska kvinnor.

Samtalsledare för dagen var Amineh Kakabaveh, ordförande i Varken hora eller kuvad och Massood Mafan från ABF.

Margareta Olofsson berättar om Rädda barnens arbete i frågor rörande hedersproblematiken.

Bengt Westerberg från Röda Korset berättar om sina erfarenheter.

Oppositionsborgarråd Ann-Margarethe Livh, bosatt i Rinkeby sedan 30 år,  eftersträvar en debatt där utsatta områden i Stockholm inte enbart företräds av män.

Arezo Muhammadi från Barnen först eftersträvar handling när hon pekar på siffror om att 70 000 ungdomar inte kan välja sin livspartner i Sverige. Nicklas Kelemen, lyssnandes till höger på bilden, från Rädda barnens stockholmsdistrikt och Varken hora eller kuvad efterfrågar konkreta politiska satsningar för att förebygga hedersförtryck.

Hela panelen, med jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) i mitten.

ABF Stockholms lokaler var välfyllda.

Varken hora eller kuvad vill passa på att tacka panelen, publiken och våra samarbetspartners för en lyckad kväll där vi ännu ett år kunnat hedra Fadime Sahindals minne på ett värdigt sätt.