INBJUDAN TILL SEMINARIUM: FADIMEDAGEN i Malmö, Linköping och Norrköping


Till minne av 20-årsdagen av hedersmordet på FADIME SAHINDAL

Bara några månader innan hon skulle komma att mordas av sin egen far, stod Fadime Sahindal Sveriges Riksdag inför vårt lands främsta makthavare, folkvalda och regeringsrepresentanter och berättade hur invandrade flickor utsatts för hedersförtryck och hedersvåld och hur det svenska samhället har vänt dem
ryggen och att invandrade flickor och unga kvinnor måste ha samma rattigheter som alla andra kvinnor i Sverige. Det var år 2001.

Mycket har hant sedan dess – framst nar de galler lagstiftningen. Men mycket återstår att göra vad gäller de nya lagarnas tillämpning och det förebyggande arbetet.

En nyligen uppmärksammad undersökning genomförd av Malmo Stad om heders problematiki stadens förskolor resulterade i en lång lista av brister, såsom tillborliga påtryckningar på skolpersonal från både barn och foraldrar om konsseparation slöjtvång och andra inskränkningar av barns rättigheter.

Vi måste hindra hederskulturen och hedersvaldet från att växa fram inom, eller med stöd av, vårt
Samhalles institutioner och försvara vårt demokratiska foreningsliv dar alla skall ha samma rättigheter och kunna använda sig av dem.


18 JANUARI 18:00


MALMÖ STADSBIBLIOTek

Varken hora eller kuvad (VHEK) i Skåne bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket i Malmö in till seminarium om hedersförtryck, med anledning av tjugoårsminnet av mordet på Fadime Sahindal

Medverkande

Morgan Johansson, Justitieminister (S)
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och
ordförande för VHEK
Niels Paarup-Pedersen, riksdagsledamot (C)
och ambassadör för VHEK
Noria Manouchi, riksdagsledamot (M)
Hanna Cinthio, forskare och medverkande i
Malmörapporten om hedersförtryck i förskolan
Klas Gustavsson, högskolelektor och engagerad i VHEK Skåne.


21 Januari, 9:30-11:00

NORRKÖPING

Plats: Teatergatan 3, Sensus

Medverkande

Maija Löfgren, verksamhetsutvecklare på Sensus står för inledningen.
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och ordförande för VHEK föreläser om vad som hänt med frågan om hedersförtryck under 20 ár.
Patricia Björkström, gymnasielärare.
Musik av Berrin Sahin

Arrangör: Varken Hora Eller Kuvad i samarbete med Sensus, Norrköping.
Gratis inträde!
Fikastund!
Varmt välkomna!


21 Januari, 13-14

Linköping

Scenen, Linköpings Stadsbibliotek