Dialogdagarna i Stockholm

För att uppmärksamma Kvinnokonventionens 30-årsjubileum arrangerar Ungdomsstyrelsen i samarbete med Unifem Sverige årets dialogdagar. Konferensen syftar till ett ökat engagemang i frågor som rör kvinnors förbättrade villkor till ett erfarenhets- och kunskapsutbyta inom området.

Tid: den 18 september, kl. 09:00-17:00

Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10, Alby

Anmälan: senast den 6 september via www.ungdomsstyrelsen.se