Dags för Årsmöte!

Lördagen den 13 maj håller Varken Hora eller Kuvad årsmöte. Årsmötet kommer att äga rum på Jakobsbergs Gård i Bredäng, Stockholm.

Årsmötet är Varken Hora eller Kuvads högsta beslutande organ och då väljer vi ordförande och styrelse samt revisorer och valberedning för föreningen. Det är också det bästa tillfället för dig som medlem att säga din mening om föreningens verksamhet och ställa frågor till den avgående styrelsen om verksamhetsåret som gått. I samband med årsmötet kommer vi också att ha ett seminarium om hedersproblematik.

För att ha rösträtt, närvarorätt och yttranderätt vid årsmötet måste du ha betalat medlemsavgiften och anmält din närvaro på årsmötet till varkenhoraellerkuvad@gmail.com. Vill du lämna förslag eller motioner till årsmötet ska dessa vara styrelsen tillhanda senast den 09/5 kl. 16.

Vi ses på årsmötet!