Pressmeddelande

Kvinnorättskämparna och riksdagsledamöterna Désirée Pethrus (KD) och Gulan Avci (L) har idag blivit VHEK:s ambassadörer!