Arrangemang till minne av Fadime Sahindal

Till minne av Fadime Sahindal

 

70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år i dagens Sverige har inte möjligheten att fritt få välja vem de ska gifta sig med. Varför?

 

Det är åtta år sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors lika rättigheter. Redan som ung flicka bedrev hon denna kamp i det offentliga rummet. Med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som svek och de konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot. Vi glömmer inte hennes unika insats.

 

Vi känner till rapporterna om ”köksolyckor” och balkongflickor, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja. Under år 2009 har det tillkommit flera böcker som belyser det hedersrelaterade våldets och förtryckets specifika karaktär. Vi har fått nya forskningsrapporter om hur diskriminering i hederns namns ser ut. Ungdomsstyrelsen omfattande undersökning visar att det i dagens Sverige uppskattas att minst 70 000 ungdomar är berövade de elementära mänskliga rättigheterna att själv kunna välja en framtida livspartner. Vore det tänkbart att dessa 70 000 var etniska svenska ungdomar? Nej. Hur länge ska vi ha det så att det demokratiska samhället inte kan säkra barns och ungdomars individuella rättigheter, rätten att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv? Skall vi bara hjälpa de som redan är hotade och forska i hur ungdomar diskrimineras i namn av kulturer och religioner eller? Varför kan invandrarungdomar inte ha samma rättigheter som svenskar?

 

Varken hora eller kuvad (VHEK) inbjuder till en debatt som behandlar såväl hedersrelaterat våld och förtryck, som tvångs- och barnäktenskap.

 

Datum & Tid: torsdagen den 21 januari 2010, klockan 18:00

Plats: Katasalen, ABF på Sveavägen 41, Stockholm

 

I panelen:

Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister
Margareta Olofsson, ordförande, Rädda Barnen Stockholms distrikt
Bengt Westerberg, ordförande, Röda Korset
Ann- Margarethe Livh, oppositions borgarråd (V)
Nicklas Kelemen, styrelseledamot, VHEK och Rädda Barnen Stockholms distrikt
Arezo Muhanmmadi, ordf. Barnen Först Stockholm
Rosita Grönfors, ordf. Roma och Resande Kvinnoforum 

Samtalsledare:
Amineh Kakabaveh ordf, Varken hora eller kuvadMassoud Mafan, ABF Stockholm
För mer information kontakta Varken hora eller kuvad, Ekim Caglar, varkenhoraellerkuvad@gmail.com 076-0821935,  Amineh Kakabaveh, 070-889 18 96, amineh_99@hotmail.com

 

Hjärtligt välkomna!