Antirasistiskt möte 25 januari

På Söndag den 25 januari kl 13 har rasisterna i Sverigedemokratisk
Ungdom planerat att genomföra ett torgmöte på Norrmalmstorg i
Stockholm. Torgmötet är riktat mot ”svenskfientligheten”, ett
påhittat fenomen som framförallt nazister brukar försöka legitimera
sin terror med.

Vi antirasister kan inte acceptera att rasisterna oemotsagda sprider
sin smörja på gator och torg. Vi måste bemöta dem var de än sticker
upp sitt fula tryne. Därför uppmanas alla antirasister att ta sig till
Norrmalmstorg på söndag. Genom att bua , vissla med visselpipa och
skramla med våra nycklar kan vi bidra till att rasisternas torgmöte
blir ett fiasko.

Väl mött på Norrmalmstorg!