Anosh Ghasri: Att vara bäst på integration

Tanken om Sveriges förträfflighet i integrationsarbetet bottnar i den dominerande villfarelsen att integration kan reduceras till områden som politiska beslut och lagar kan justera; såsom bostad, arbete och utbildning. Ett lidande är uthålligare än den glömskans säck man stoppar det i; säcken multnar istället för innehållet och en […]