Almedalsveckan – Seminarium 5 juli

Sekulära rättsstatens betydelse för jämställdhet och demokrati

Dag: 05/07
Tid: Kl 10:00-12:00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Varken hora eller kuvad tillsammans med S-kvinnor, Centerkvinnorna, Viskadalen Folkhögskola, Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren, Bred feministisk plattform och Riksdagens tvärpolitiska nätverk anordnar seminarium om den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och flickors rättigheter och demokrati.

När religiösa normer får mer utrymme i det offentliga rummet kommer dessa normer i konflikt med individers rättigheter. Hur kan Sverige värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare känner sig rättssäkra? Hur kan rättigheter för kvinnor, barn och hbtq-personer säkerställs?

Idag växer extrema krafter i vår omvärld men även i vårt land. Statens stöd till trossamfund och föreningar som inte respekterar demokratins regler leder till att kvinnor, barn och hbtq- personers rättigheter blir osynliggjorda i vårt mångreligiösa Sverige. Varför stödjer den svenska staten antidemokratiska föreningar? Varför finansieras samfund som praktiserar könsseparation och sanktionerar det föräktenskapliga oskuldskravet av skattebetalarna?
Sverige måste värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare inkluderas. Religiösa krafters inflytande på kvinnors liv har de senaste åren uppmärksammats i olika sammanhang exempelvis efter den kända tingsrättsdomen (hedersrättegången) i Solna. En del kvinnor blir tvungna att förhålla sig till patriarkala normer och strukturer som leder till extrem segregation.

Medverkande:
Per Westerberg, F.d. talman, Moderaterna
Aje Carlblom, Forskare, Malmö universitet
Sofie Löwenmark, Frilansskribent, Varken hora eller kuvad
Ebba Krumlinde, Förbundsstyrelse ledamot, Centerkvinnor
Ann Sofie Hermansson, Kommunalråd, ordförande,Socialdemokraterna
Susanna Udvardi, Verksamhetschef, Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren Amineh Kakabaveh, Ordförande, Varken hora eller kuvad
Sakine Madon, Politisk redaktör, Vestmanlands läns tidning

Varma hälsningar
Amineh Kakabaveh, ordförande Nancy Minglani, projektledare