‪8 mars: Uttalande från Varken Hora Eller Kuvad

‪I 40 år ‬har‪ iranska och kurdiska kvinnor ‬kämpat ‪mot barbariets islamiska Sharialagar i Iran. Kampen mot osynliggörandet av kvinnors och flickors kroppar har kostat många tusentals liv under de senaste 40 åren i Iran och Saudiarabien.

Kvinnor som protesterar mot könsapartheidsregimen och den påtvingade slöjan hamnar i fängelse, torteras, våldtas eller avrättas.

Världens politiska ledare och FN är mestadels tysta om dessa ohyggliga brott. Det är inte många som kräver att elementära rättigheter för barn och kvinnors skall respekteras i stater som  tillämpar könsapartheid. ‬Det finns flera rapporter om hur flickor under 15 år tvingas till äktenskap och avlider till följd av bröllopsnattens våldtäkter eller begår självmord. Våldsamma regimer i mäktiga länder kan fortsätta att förakta grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som dessa länder själva skrev under 1948. 

‪Metoos avslöjanden om sexuell‬t‪ våld och trakasserier har skakat om maktens korr‬i‪d‬o‪rer. Våldtäkter, balkongflickor och hedersvåld är några ‬områden där det ‪sällan finns kunskaper och resurser för att gå till botten med. 

Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller jämställdhet och styrs av världens första regering som har en feministisk utrikespolitik som si‬n‪ profil. Ändå kan öppet kvinnofientliga ideologier ‬öppet ‪härja fritt även här. I Sverige trakasseras vi feminister i förorten för att vi säger nej till förtryck i ”kulturer och religioners” namn.

Vi vill inte att barn  i namn av ”mångkulturalism” skall bli föremål för könsapartheidsideologier, patriarkala och religiösa indoktrinering.‬

‪

Ingen skall  bestämma vilken väg i livet jag väljer. Det är individens sak. Det kan gälla utbildning, vem eller vilka jag vill leva tillsammans med, vad jag äter eller hur jag vill gå klädd. ‬

‪Det är min rättighet som människa att välja själv. Ingen skall ska tvinga mig att avstå från min rätt att göra mina val i livet på egen hand. Men kvinnor på många håll i världen saknar dessa självklara rättigheter. ‬I s‪enaste ‬avsnittet av ‪SVTs -‬D‪okument ‬U‪tifrån om ‬s‪audiska unga flickor som flyr sina liv är bekanta.‬

‪Tullia är en av dem som flytt sin familj under en semesterresa. Vi har publicerat e‬n‪ intervj‬u‪ med henne i Förortsfeministen om hennes hjärtskärande och skakande berättelse om utsatthet pga familjens våld och hedersförtryck och statens barbari.‬ ‪Andra bestämmer över deras liv. Många förhindras att utbilda sig. Andra än de själva väljer make eller maka åt dem. Andra bestämmer matvanor och klädsel. Som kvinna och flicka  skall du lyda, hålla dig undan – ‬det kan ‪till och kan det vara förbjude‬t‪ att uttrycka känslor som att skratta. Kvinnan skall vara osynlig och gå gömd bakom slöjan. ‬

‪  ‬
‪Vår‬a‪ demokratier får inte respektera hederskulturer. Slöjtvång, könsstympning, förtryck och våld i hederns namn bör upphöra i en demokrati. Vår feministiska regering kan böja med att avskaffa könsaparthe‬i‪d för barn i skolor. Alla synliga religiös‬a‪ symboler bör ‬tas ‪bort från skolorna. Etniska och religösa samfund och skolor som bidrar med könsap‬a‪rth‬ei‪d, hedersförtryck‬,‪ och inte respekterar demokratins spelregler om kvinnors och homosexuellas rättigheter ska stoppas.‬

– ‪Förbjöd religösa symboler och slöja på barn i förskolan och skolan.‬

– ‪I sex- och samlevnadsundervisningen ska även hedersrelaterat våld‬, ‪förtryck och särskil‬d‪ information och upplysningar om hedersnormer‬ ska införas‪. ‬

– Kunskaper om hedersförtryck samt vad som är brott och straff när man utsätter någon för hedersvåld och förtryck ‪ska vara obligatorisk‬t‪ i SFI- undervisning och samhällsinformation‬.

– L‪agstiftningen kring det sexuella våldet och mot tvång‬s‪ – och barnäktenskap ska skärpas och lagen täppas till så att det blir brottsligt för anhöriga, familjer och vigselförrättare att underlätta för‬,‪ eller inte ingripa mot barnäktenskap.‬

– ‪Det ska vara obligatoriskt med samhällsinformation som tex kvinnors rättigheter och hedersfrågor för vigselförrättare och religösa personer som vig‬er‪.‬

‪Länge leve 8 ‬m‪ar‬s‪ och kampen för kvinnors rättigheter! ‬

Amineh Kakabaveh, Ordförande ‬