8 mars – uttalande från Varken hora eller kuvad

I 42 år har iranska och kurdiska kvinnor kämpat mot barbariets islamiska Sharialagar i Iran. Kampen mot osynliggörandet av kvinnors och flickors kroppar har kostat många tusentals liv under de senaste decennierna i Iran, Saudiarabien m fl. 

Kvinnor som protesterar mot könsapartheidsregimerna och den påtvingade slöjan hamnar i fängelse, torteras, våldtas eller avrättas. Världens politiska ledare och FN är mestadels tysta om dessa ohyggliga brott. Det är inte många som kräver att elementära rättigheter för barn och kvinnors ska respekteras i stater som  tillämpar könsapartheid.

Det finns flera rapporter om hur flickor under 15 år tvingas till äktenskap och avlider till följd av bröllopsnattens våldtäkter eller begår självmord. Våldsamma regimer i mäktiga länder kan fortsätta att förakta grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som dessa länder själva skrev under 1948.  Under pandemin har förtryck och våldet avtagit i hemmet i många delar av världen.

#Metoo-avslöjanden om sexuellt våld och trakasserier har skakat om maktens korridorer. Våldtäkter, balkongflickor och hedersvåld finns det låg kunskap om och inga resurser sätts in för att gå till botten med problemen. Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller jämställdhet och styrs av världens första regering som har en feministisk utrikespolitik som sin profil. Ändå kan öppet kvinnofientliga ideologier härja fritt även här. I Sverige trakasseras vi feminister i förorten för att vi säger nej till förtryck i ”kulturer och religioners” namn. Vi vill inte att barn i namn av ”mångkulturalism” ska bli föremål för könsapartheidsideologier eller patriarkal och religiös indoktrinering.

Ingen ska bestämma vilken väg i livet jag väljer. Det är individens sak. Det kan gälla utbildning, vem eller vilka jag vill leva tillsammans med, vad jag äter eller hur jag vill gå klädd.

Det är min rättighet som människa att välja själv. Ingen ska tvinga mig att avstå från min rätt att göra mina val i livet på egen hand, men kvinnor på många håll i världen saknar dessa självklara rättigheter. Vi har kontakt med många som flyr Iran, Saudiarabien och andra länder. Deras livshistorier är bekanta för många.

Vi har publicerat flera intervjuer med flickor och kvinnor i Förortsfeministen. Hjärtskärande och skakande berättelser om utsatthet pga familjens våld och hedersförtryck och staternas barbari. Andra bestämmer över deras liv. Många får inte att utbilda sig. Andra än de själva väljer make eller maka åt dem. Andra bestämmer matvanor och klädsel. Som kvinna och flicka ska du lyda, hålla dig undan – till och med kan det vara förbjudet att uttrycka känslor eller att skratta. Kvinnan ska vara osynlig och gå gömd bakom slöjan.

Precis som regeringen säger att de ska göra mycket men utan att åtgärda problemen i praktiken. Vår demokrati får inte respektera hederskulturer. Slöjtvång, könsstympning, förtryck och våld i hederns namn bör inte finnas i en demokrati. Vår feministiska regering kan nöja med att avskaffa könsapartheid för barn i skolor. Alla synliga religiösa symboler bör tas bort från skolorna. Etniska och religiösa samfund och skolor som bidrar med könsapartheid, hedersförtryck och som inte respekterar demokratins spelregler, kvinnors och  homosexuellas rättigheter ska stoppas.

Förbjud religiösa symboler och slöja på barn i förskolan och skolan.

I sex- och samlevnadsundervisningen ska kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck införas samt information och upplysningar om hedersnormer.

Kunskaper om hedersförtryck ska vara obligatoriskt i SFI- undervisningen och i samhällsinformationen samt kunskaper om vad som är brottsligt och straffpåföljd när man utsätter någon för hedersvåld och förtryck.

Att lagstiftningen kring det sexuella våldet, mot tvång och barnäktenskap ska skärpas och lagen ska täppas till så att det blir brottsligt för anhöriga, familjer och vigselförrättare att underlätta för eller inte ingripa vid barnäktenskap.

Det ska vara obligatoriskt med samhällsinformation om kvinnors rättigheter och hedersfrågor för vigselförrättare och religiösa personer som utför vigslar.

Länge leve 8 mars och kampen för kvinnors rättigheter!

Amineh Kakabaveh, Ordförande

Instagram: @varkenhoraellerkuvad
Facebook: Varken hora eller kuvad

Mail: info@vhek.se
Tel: 076-082 19 35