8 mars internationella kvinnodagen

I kampen för mänskliga rättigheter kvinnor och barn länge gått i främsta ledet. Det är de som är mest utsatta och offrar mest i den kampen. På många håll i världen är kvinnofientliga krafter på frammarsch. Vi har länge sett det patriarkala förtrycket i Saudiarabien, Iran, Afghanistan. Från Syrien och Irak har vi fått höra om Daesh/IS grymheter mot yazidiska kvinnor. Vi har kunnat läsa om att regeringen i Turkiet vill sänka giftermålsåldern så att minderåriga flickor ska kunna giftas bort. Kvinnors rättslöshet i Iran är väl känd. I flera länder i Afrika, som exempelvis Sudan fängslas eller avrättas kvinnor som föder utomäktenskapliga barn. Vi har hört om Boko Haram framfart mot flickor i Nigeria.

I de s.k. utvecklade länderna breder också kvinnoföraktet och kvinnoförtrycket ut sig. I USA har en primitiv, okunnig och manchauvinistisk president genom ett föråldrat valsystem råkat bli vald trots att han har klent folkligt stöd. I Ryssland förföljer och fängslar president Putin radikala feminister och sanktionerar kvinnomisshandel. Aborträtten hotas i USA och i flera EU- länder som exempelvis Polen. Högerpopulistiska och manschauvinistiska partier går emot FN:s konventioner om kvinnors- och barns mänskliga rättigheter.

Men det finns också kämpande motkrafter. I Mellanöstern och Nordafrika trotsar stridbara kvinnor sina bakåtsträvande regeringar. I Iran, Turkiet, Tunisien i Egypten m. fl. gör kvinnor dagligen motstånd i kampen för sina grundläggande fri och rättigheter. I Rojavaprovinsen i Syrien har kurdiska kvinnor gått till fronten för att slåss mot IS.
I Mellanöstern slåss kvinnorna mot fundamentalistiska islamistiska krafter. I västvärlden kämpar kvinnorna mot neoliberalismens nedbrytande krafter. Nyligen utmanade De rosa mössorna de bakåtsträvande krafterna i landets ledning.

Det är viktigare än någonsin att vi uppmärksammar och gör oss hörda och demonstrerar på möten, gator och torg den 8 mars på den Internationella kvinnodagen! Vi höjer våra röster mot det avskyvärda sexuella våldet, mot krig, sexism, sexslaveri och hedersförtryck. Vi kämpar för jämställdhet, för likalön, för rätten till heltid och vi kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla.

Vårt bidrag i kampen för kvinnors frigörelse denna 8:e mars måste vara att vi tar tillfället i akt och sprider kunskap om våra undersökning av hederskulturen i Göteborg och Stockholm. Vi ska peka på att 81 % av killarna under 18 år ansåg att de hade ansvar för sina systrars heder, att 83 % av tjejerna inte fick ha killkompisar, att 73 % inte får inleda kärleksrelationer. Var tredje ung människa av de som tillfrågats (28 %), ansåg att de utsattes för en ”mycket hård” kontroll.

Den 8:e mars skall vi erinra om det patriarkala förtrycket här hemma och uti världen. Vi menar att kvinnorna i våra förorter ska ha tillträde till det offentliga rummet – som idag domineras av männen – på samma villkor som männen. Vi måste kämpa mot alla former av förtryck – mot tvångs- och barnäktenskap, kyskhetstvång, oskuldskontroller, könsstympning m.m.

Den 8 mars är en dag då kvinnor tillsammans kräver sina demokratiska, medborgeliga och mänskliga rättigheter. Flickors och kvinnors liv ska inte styras utifrån föråldrade och förtryckande hedersbegrepp utan efter jämlikhetens och demokratins principer. När det gäller jämställdhet har Sverige kommit långt. Borde inte det då vara en självklarhet att stå upp för alla kvinnors och barns frihet? För vår del inom VHEK handlar det särskilt om de kvinnor, flickor och barn som är fjättrade med hederskulturens bojor.

Amineh Kakabaveh, Ordförande Varken hora eller kuvad