Nyhetsbrev oktober

Kära medlemmar! Vi ser hur iranska kvinnor och skolflickor kämpar för sina rättigheter och mot den politiska uniformen hijab. Mordet på Jina Mahsa Amini var gnistan för över fyrtio dagars massdemonstrationer där kvinnor och unga flickor från hela Kurdistan och Iran står för kvinnorepresentation i kampen för grundläggande mänskliga rättigheter…

Vi ger allt vårt stöd och solidaritet till iranska, kufiska och afghanska kvinnor på olika sätt. Vi har anordnat och även deltagit i många manifestationer senaste veckorna. På Flickdagen höll vi ett livesänt samtal om kvinnors situation i Iran, Kurdistan, Afghanistan, Indien, Turkiet och Sverige. Vi är övertygade om att vår kamp mot slöja på skolflickor i Sverige är helt nödvändig för att låta barn få vara barn och bestämma över sina kroppar. Vi kommer att fortsätta ställa våra krav på politikerna, och har under senaste månaden publicerat två debattartiklar. Vi tycker att det är olyckligt att regeringen har dragit tillbaka förslaget som skulle försvåra för demokratifientliga samfund och föreningar att få statliga bidrag. Organisationer som upprätthåller hedersnormer och oskuldsnormer och sprider hat om HBTQIpersoner ska inte få statligt stöd! Vi tackar alla som står enade med oss i kampen för kvinnors frihet. Vårt viktiga arbete fortsätter, och vi har mycket på gång. I följande nyhetsbrev berättar vi mer, och bjuder även in dig till en medlemsutbildning i november. Besök oss gärna också på Socialistiskt forum och på våra aktiviteter kring den Dagen mot våld mot kvinnor den 25/11!

Läs hela nyhetsbrevet här.