6. ”Sekulära rättsstatens betydelse för jämställdhet och demokrati!”