Workshops

Varken Hora eller Kuvad erbjuder kostnadsfria workshops och seminarier i teman kring feminism och antirasism för att motverka och förebygga hedersförtryck. Vårt arbete i skolor, med etablerade och nyanlända unga brukar vara mycket uppskattat och fungera som ett komplement till det viktiga arbete som yrkesverksamma inom skola och omsorg uträttar.

Vi har tidigare genomfört kartläggningarna Elvahundra och Tolvhundra om ungas frihet och ofrihet i relation till hederskultur i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi vet därför att det finns stora problem och utbredd ofrihet hos unga. Vi håller workshops och seminarier kring detta, mot diskriminering och för mänskliga rättigheter med utgångspunkt i vår metodbok Respektguiden.

Vi kommer till er verksamhet och erbjuder en arena för deltagarna att reflektera över normer och egna upplevelser, samtidigt som de får viktig samhällsinformation och lär sig mer om sina rättigheter och skyldigheter. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och vet att genom att stärka deltagarna och ge dem demokratiska verktyg kan vi förebygga hedersförtryck, radikalisering och skadliga könsroller.

Kontakta oss via info@vhek.se så hittar vi ett tillfälle att träffas!

Vi utgår från Stockholm, men vi vill och försöker komma även till andra delar av landet.

Projekten drivs med stöd av MUCF, Stockholms stad samt Botkyrka kommun

Vi träffar även yrkesverksamma som vill lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten och hur man kan motverka det.