Varken hora eller kuvads styrelsesammansättning 2015

Ordförande

HEMSIDA_Amineh
Amineh Kakabaveh
Genom mitt engagemang för ungdomars och kvinnors medborgerliga fri – och rättigheter blev jag inspirerad av NPNS – vår moderorganisation i Frankrike. Som aktivist och socialarbetare möter jag dagligen ungdomar, flickor och kvinnor som är utsatta för ett flerfaldigt förtryck. Diskriminering och förtryck som tusentals av våra förortsbor är utsatta för kräver ett starkt antirasistiskt och feministiskt engagemang.”

Ordinarie ledamöter 

HEMSIDA_EKIM

Ekim Caglar
VHEK är en naturlig plattform för en feminism som omfattar samtliga människor, oavsett hudfärg och bakgrund. Feminism i kombination med antirasism har en kraftfull progressiv potential. Därför är jag engagerad i VHEK.”

 

HEMSIDA_Banni

Banni Farkhondeh
Att ta en position eller ha en inställning handlar om hur man beskriver sig själv och vilka referensramar man har. Jag är en kvinna, född och uppvuxen i Iran, har flytt från en islamiskt styrd stat och lever i ett samhälle som har problem med strukturell rasism.  Att vara en del av VHEK är för mig att göra mina mänskliga plikt.”

Nicklas Kelemen
Jag arbetar sedan 1996 med olika manliga etniska föreningar och religiösa samfund för att lyfta frågor om papparollen och jämställdhet. Jag har, bl.a. i samarbete med Fadime Sahindal, presenterat en rad förslag i riksdagen (2001) i syfte att inkludera jämställdhetsaspekten i integrationspolitiken, utan att lyckas. Jag är ansluten till VHEK för att arbeta för Fadimes dröm: lika rättigheter för ”invandrartjejerna” / ett mångkulturellt samhälle utan hederskulturer.”

 

HEMSIDA_Jonas

Jonas Lundgren
Jag är engagerad i Varken Hora eller Kuvad för att vi gör skillnad i verkligheten och unga tjejers och killars vardag. Vi står upp mot hedersvåld, förtryck och rasism. Det är praktisk feminism från gräsrotsnivå, en kamp vi måste utkämpa och vinna.”

 

HEMSIDA_Shahla

Shahla Rashed
Varför är jag med i VHEK:s styrelse? Jag anser att det är det mista som jag kan göra för rätten att välja samt för att motverka förtryck och brott mot barn och halva samhällets befolkning.”

 

HEMSIDA_Helin

Helin Güler Gül

 

HEMSIDA_Nergiz

Nergiz Gumus
Jag är med VHEK då jag har intresse  för organisationens visioner. Tårarna som hade begravts under hederns namn kommer tack vare VHEK att minskas, sakta men säkert. Det är svåra uppgifter, men kunskap och organisationens eld själar som alltid utvecklar sig kommer att nå många hjärtan.”

Ersättare

HEMSIDA_Belgin

Belgin Aksak
Att vara en del av VHEK är för mig att kämpa för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. VHEK inkluderar alla, oavsett hudfärg, kön eller bakgrund. Därför är det naturligt för mig att stå upp för det jag tror på och försöka göra skillnad. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Noran Khalfallah
Bild och beskrivning kommer

Ebba Elena Karlström
Bild och beskrivning kommer

Valberedning
Latife Fegan

Charlotta Holm

Hedda Krausz Sjögren