VHEK i samband med FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor!

Idag på FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor påbörjar Varken Hora eller Kuvad en ny kampanj som berör en mekanism inom hederskulturen – könsstympning.

Att könsstympa kvinnor och flickor är en av de värsta formerna av både psykiskt och fysiskt våld då det är tortyr och ett övergrepp mot kvinnors och flickors grundläggande rättigheter, dvs. deras rätt till sin egen kropp och sexualitet.

Mäns våld som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck drabbar hundratusentals unga flickor och kvinnor i vårt land. Miljardsatsningar och stödpaket tas fram för att lindra skadorna från viruspandemin. Mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck är också ett virus som skördar offer över hela världen och i Sverige. År 2019 i Sverige mördades 22 kvinnor av sin pojkvän, man eller sambo och 16 000 fall av misshandel i hemmet anmäldes. Hundratusentals unga vuxna flickor och kvinnor är utsatta för hedersförtryckets olika former och dess mekanismer. Ändå tycks inte detta område prioriteras nog och kvinnojourerna och kvinnoorganisationerna måste slåss för varenda krona. Dessutom tycks våldet mot kvinnor ha ökat med 30 % under årets lock-down enligt FN-förbundet.

VHEK har denna vecka i samband med FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor arrangerat flera aktiviteter i form av av samtal, debatt och webinarium för förortskvinnor, våra medlemmar, politiker och myndighetspersoner. VHEK har även under de senaste veckorna haft en pågående kampanj på sociala medier för att uppmärksamma begreppet vardagsheder. Vi har då lyft vardagliga mekanismer som tillhör hederskulturen såsom kontroll av kvinnors och unga flickors klädsel, kärleksliv, sexualitet, fritid och val av vänner kopplat till kön. Idag håller vi ännu ett webbseminarium om klan- och hederskultur som ett hot mot vår demokrati och jämställdhet.

Idag vill vi på VHEK också specifikt lyfta könsstympning som också är en av hederskulturens mekanismer. Inom hederskulturen använder man könsstympning för att kontrollera kvinnors och flickors sexualitet. Det ses ibland som en nödvändighet för att bevara flickors oskuld innan giftermål eller för att minska kvinnors sexuella njutning inför äktenskapet för att garantera att hon ska vara trogen sin man. Detta övergrepp förekommer främst i länder i Mellanöstern eller Afrika. I Sverige är könsstympning av kvinnor och flickor förbjudet enligt lag, men ändå har vi enligt statistik uppåt 38 000 könsstympade kvinnor och flickor i vårt land. Många av dessa var redan könsstympade när de kom till Sverige, men vissa har tyvärr utsatts för detta övergrepp i Sverige eller förflyttas utomlands för att genomgå detta ingrepp – trots att det är olagligt. Sedan 2017 har Sverige en striktare lagstiftning mot könsstympning. Förövaren riskerar nu mellan 2-6 års fängelse. Om brottet istället bedöms som grovt riskerar denna istället mellan 5-10 års fängelse. Det är även straffbart att förbereda eller att inte avslöja könsstympning. Om man är bosatt i Sverige är det också olagligt att genomföra ingreppet utomlands.

Vi påbörjar denna kampanj mot könsstympning med att släppa ett avsnitt av Hederspodden med kvinnorättsaktivisten Khadra Seerar Westerberg. Hon har rötterna i Somalia och har själv blivit könsstympad som barn. Hon berättar om hur det har påverkat henne och hur det påverkar hundramiljontals andra flickebarn i många länder i världen. VHEK vill med denna kampanj medvetandegöra både flickor som blivit utsatta, men också samhället – för att vi ska kunna erbjuda de som blivit utsatta för könsstympning rätt stöd och hjälp. Ingen ska behöva genomlida detta övergrepp och alla flickor och kvinnor har rätt till att få bra vård om de har utsatts!

Lyssna på detta avsnitt av Hederspodden här!

Genom att bli medlem eller ge en gåva till VHEK bidrar du till kampen mot hedersförtryck och diskriminering.


Amineh Kakabaveh, ordförande i VHEK