Återupptäck Eva Moberg!

Under 1900-talet stärktes kvinnornas ställning i det svenska samhället. Det lagstiftades om kvinnors rättigheter. Rättigheterna kom på pränt. Man kan läsa om dem i våra lagtexter. Men hur var det med tillämpningen och vilken blev effekten av de nya fina lagarna?

Politikens Janusansikte 

Varför växer könssegregerade kulturer under en feministisk regering? I den globala jämställdhetsbarometern som regelbundet sammanställs av FN återfinns Sverige alltid bland de fem stater som står högst upp på listan.

Elvahundra och Tolvhundra

Under våren gjorde Vhek en kartläggning i några av Stockholms socialt och ekonomiskt utsatta förorter.

Vi kvinnor har fått nog

Vi är uppfostrade enligt normer som tillskrivs oss olika med olika rättigheter och skyldigheter. Killar har rörelsefrihet, men inte tjejerna.