Från metoo- till shetookampanj

I slutet av förra året var kampanjen metoo på allas läppar. Den ena kvinnan efter den andra har berättat om sexuella trakasserier de varit utsatta för. Det står alldeles klart att många kvinnor drabbats – den störtflod av berättelser som delats är så många att det finns anledning att misstänka att trakasserier är betydligt vanligareContinue reading Från metoo- till shetookampanj

”Vi ska inte tvingas till att begå mentalt självmord!”

Årligen arrangeras i Sveriges Riksdag ett seminarium till Fadime Sahindals minne. Arrangörer är Riksdagsnätverket mot hedersvåld och VHEK. Vid årets seminarium framträdde  en ung sikhisk kvinna från Afghanistan, Nancy Kaur Minglani, och berättade om sina erfarenheter av att leva i enlighet med hederskulturens normer mitt i ”världens mest jämställda land”.

Full respekt för kvinnors mänskliga rättigheter!

bred feministisk plattform Blåstrumpor, Rödstrumpor, Grupp 8, förortsfeminister och en rad andra starka kvinnorörelser har genom kamp och hårda strider drivit fram grundläggande reformer både här i Sverige och internationellt:

Hederskulturen – ett ”normaltillstånd”

Tre intervjuer som blev ett referat: Hedersmorden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi har rönt stor uppmärksamhet i medierna. De är dock toppen på ett isberg. I hederskulturen ingår en vardag som skiljer sig avsevärt från andras i Sverige – särskilt när det gäller unga kvinnor situation.

Segregering – En rumphuggen delegation

Regeringen har tillsatt en delegation mot segregering. Denna delegation anordnade under den gången hösten en hearing för att diskutera segregationen. Det finns all anledning att kommentera denna hearings sammansättnings. Den saknade på ett mycket uppenbart sätt ett kvinnoperspektiv. De organisationer som har lång erfarenhet av arbetet bland kvinnor i förorten inbjöds inte.

I ljuset av det förgångna

Om invandrade kvinnors framtid Arbetarrörelsen i Västeuropa – inte minst i Sverige – har haft ett komplicerat förhållande till kvinnornas kamp för frigörelse. I det borgerliga samhället, liksom i det tidigare feodala, var – och är – kvinnorna fortfarande underordnade männen. Det var männen som fattade besluten. Kvinnorna hade att följa dem. Detta oavsett vilken klass det handlade om.