Hederskulturen – ett ”normaltillstånd”

Tre intervjuer som blev ett referat: Hedersmorden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi har rönt stor uppmärksamhet i medierna. De är dock toppen på ett isberg. I hederskulturen ingår en vardag som skiljer sig avsevärt från andras i Sverige – särskilt när det gäller unga kvinnor situation.

Segregering – En rumphuggen delegation

Regeringen har tillsatt en delegation mot segregering. Denna delegation anordnade under den gången hösten en hearing för att diskutera segregationen. Det finns all anledning att kommentera denna hearings sammansättnings. Den saknade på ett mycket uppenbart sätt ett kvinnoperspektiv. De organisationer som har lång erfarenhet av arbetet bland kvinnor i förorten inbjöds inte.

I ljuset av det förgångna

Om invandrade kvinnors framtid Arbetarrörelsen i Västeuropa – inte minst i Sverige – har haft ett komplicerat förhållande till kvinnornas kamp för frigörelse. I det borgerliga samhället, liksom i det tidigare feodala, var – och är – kvinnorna fortfarande underordnade männen. Det var männen som fattade besluten. Kvinnorna hade att följa dem. Detta oavsett vilken klass det handlade om.

Återupptäck Eva Moberg!

Under 1900-talet stärktes kvinnornas ställning i det svenska samhället. Det lagstiftades om kvinnors rättigheter. Rättigheterna kom på pränt. Man kan läsa om dem i våra lagtexter. Men hur var det med tillämpningen och vilken blev effekten av de nya fina lagarna?

VHEK får bidrag från HumanistHjälpen för opinionsbildning!

Varken Hora eller Kuvad är tacksamma för stödet på 26 000 kr från HumanistHjälpen i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bidraget kommer att användas i det opinionsbildande arbetet, informationsspridning gällande föreningen samt för att utbilda om hedersförtryckets olika ansikten. Vi är oerhört glada över att ha blivit utvalda att mottaga bidraget och kommer attContinue reading VHEK får bidrag från HumanistHjälpen för opinionsbildning!

VHEK välkomnar nya ambassadörer!

Vi i Varken Hora eller Kuvad (VHEK) är stolta att presentera våra nya ambassadörer som tillsammans med oss kommer att arbeta för demokrati och jämställdhet och en värld fri från hedersförtryck. Bland ambassadörerna återfinns bland annat kvinnokampslegender, riksdagspolitiker, en komiker och Sveriges enda integrationspolis! Hedersförtrycket av våra unga är en enormt problem med många drabbadeContinue reading VHEK välkomnar nya ambassadörer!

Nyhetsbrev November

Bästa medlem och VHEK:s sympatisör! Ute faller snöslasket. Men inomhus lyser kämparglöden varmare och starkare än tidigare! Under november månad har vi hunnit med många workshops med skolelever samt möten på folkhögskolor, seminarium i riksdagen samt manifestation mot våld mot kvinnor bland mycket annat! Läs mer