Nyhetsbrev Maj 2021

Hej bästa medlem, ambassadör och supporter till Varken hora eller kuvad, Hoppas att många av er har hunnit vaccinera er och att vi går mot ljusare tider där vi så småningom kan träffas i verkligheten, trots att vår verksamhet går bra även i ett digitalt format.

Förtryck i hederns namn

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.