VHEKS UTTALANDE MED ANLEDNING AV INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2018

Den 8:e mars är en dag då kvinnor tillsammans kräver sina demokratiska och mänskliga rättigheter. Kvinnor och flickor har länge gått i främsta ledet i kampen och det är de som offrat allra mest. På många håll i världen är kvinnofientliga krafter på frammarsch samtidigt som det sker brott mot våra grundläggande rättigheter varje dag.Continue reading VHEKS UTTALANDE MED ANLEDNING AV INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2018

VHEK uppmärksammar 8 mars!

Vi på Varken Hora eller Kuvad vill att alla flickor och kvinnors röster ska få höras och lyftas! Framför allt vill vi lyfta de röster som av olika medel annars blir tystade. Den internationella kvinnodagen är en dag då strålkastarljuset riktar sig mot och synliggör det kvinnoförtryck som sker världen över. Vi anser att detContinue reading VHEK uppmärksammar 8 mars!

Från metoo- till shetookampanj

I slutet av förra året var kampanjen metoo på allas läppar. Den ena kvinnan efter den andra har berättat om sexuella trakasserier de varit utsatta för. Det står alldeles klart att många kvinnor drabbats – den störtflod av berättelser som delats är så många att det finns anledning att misstänka att trakasserier är betydligt vanligareContinue reading Från metoo- till shetookampanj

”Vi ska inte tvingas till att begå mentalt självmord!”

Årligen arrangeras i Sveriges Riksdag ett seminarium till Fadime Sahindals minne. Arrangörer är Riksdagsnätverket mot hedersvåld och VHEK. Vid årets seminarium framträdde  en ung sikhisk kvinna från Afghanistan, Nancy Kaur Minglani, och berättade om sina erfarenheter av att leva i enlighet med hederskulturens normer mitt i ”världens mest jämställda land”.

Full respekt för kvinnors mänskliga rättigheter!

bred feministisk plattform Blåstrumpor, Rödstrumpor, Grupp 8, förortsfeminister och en rad andra starka kvinnorörelser har genom kamp och hårda strider drivit fram grundläggande reformer både här i Sverige och internationellt:

Hederskulturen – ett ”normaltillstånd”

Tre intervjuer som blev ett referat: Hedersmorden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi har rönt stor uppmärksamhet i medierna. De är dock toppen på ett isberg. I hederskulturen ingår en vardag som skiljer sig avsevärt från andras i Sverige – särskilt när det gäller unga kvinnor situation.